Délka: 20,4 km Šířka: kolem tří metrů Stoupání:  369 m Klesání:    372 m Metrů ve stoupání: 6.400 m Metrů v klesání: 6.500 m Rovina: 7.500 m Passau (GR) - Přehrada Jochenstein
V elmi   pěkná   vyjížďka   kolem   Dunaje   -   po   rakouském břehu.   Začít   lze   již   v   německém   Passau   kousek   před hranicí,    kde    je    také    možno    nechat    auto.    Jakmile potom   podjedete   železniční   most,   jste   už   v   Rakousku. Stezka   vede   podél   silnice   po   dobrém   asfaltu,   před obcí    Parz    však    krátce    využívá    místní    komunikaci, tady   je   už   povrch   hrubý   a   protože   je   to   pod   stromy, může    zde    být    vlhko    nebo    místy    listí.    Pak    už    ale pojedete      po      výborném      asfaltu      pod      hradem Krempelstein,   který   stojí   na   skále   nad   Dunajem,   přes krásnou     obec     Pyrawang,     až     po     hráz     přehrady Jochenstein.   Pravda,   kousek   před   přehradou   je   cedule zakazující    vjezd    bruslařům,    ale    vždycky    jsem    ji ignoroval.   Kromě   krásné   krajiny   můžete   obdivovat rozličné   lodě,   nákladní   i   osobní,   plující   po   Dunaji   - provoz    lodí    je    tady    značný.Po    cestě    je    několik možností   občerstvení   i   laviček   k   sezení.   Na   několika místech se také přejíždí silnice, takže opatrně.
Výškový profil Povrch 1 3
95%  
5%
Další info
Parkování na začátku trasy v Passau, jinak více možností podél trasy.
Po cestě je několik možností v restauracích nebo na benzínových pumpách.
Na horším povrchu (známka 3) to může ráno nebo po dešti klouzat.
Mapa zde… Mapa zde…
Profil generován s pomocí stránek: http://utrack.crempa.net/
© Ziju-inlajny.cz 2016