Délka: 27 km Šířka: cca 3 metry Stoupání:  277 m Klesání:   400  m Metrů ve stoupání: 6200 m Metrů v klesání: 9300 m Rovina: 11.500 m Hilders - Götzenhof (Fulda) Výškový profil Povrch
95%  
Další info
Jeli   jste   už   někdy   železničním   tunelem   na   inline   bruslí ch.   Samozřejmě   dokud   jsou   v   něm   koleje,   tak   to   dost   dobře   nejde.   Je   ale   několik   stezek, kde      namísto   kolejí   leží    asfalt   a   můžete   se   zde   prohánět   na   bruslích   nebo   na   kole.   Cyklostezky   na   tělesech    bývalých   lokálních   drah   už   nejsou žádnou   novinkou   nejen   u   nás,   ale   i   v   zahraničí .   Těleso    bývalé   dráhy   je pro   vybudováni   stezky   pří mo   ideální.   Jde   o   souvislý   pás   pozemků ,   kde jsou   vlastnické   vztahy   vyřešeny    a   dráha   má   většinou    ideální   profil   mírná     stoupaní     a     dlouhé     oblouky.     Jednou     takovou     stezkou     se zachovalým    vice    než    kilometr    dlouhým    tunelem    najdeme    nedaleko hranic      spolkových      zemí      Bavorska      a      Hesenska.      Jmenuje      se Milseburgradweg. Původní     lokální    dráha    jménem    Rhönbahn    byla    zprovozněna     v    roce 1889   a   fungovala   téměř    sto   let   do   roku   1986.   Pote   bylo   rozhodnuto   o jejím   vyřazeni    z   aktivního   provozu   a   od   roku   2003   zde   byla   budovaná cyklostezka.   Ta   v   současnosti    měří   27   kilometrů    a   vede   z   obce   Hilders téměř     až    do    Fuldy.    Stezka    nabízí    krásné    výhledy    do    okolí,    jízdu    po výborném   povrchu,   spoustu   laviček    po   cestě   a   celou   ř adu   možností   k občerstvení .   Osobně    bych   doporučil    jet   tuto   trasu   pravě    z   obce   Hilders, kam   se   dostanete   nejlépe   z   autobusového   nádraží   (německá   zkratka ZOB)   ve   Fuldě    linkou   číslo    30   za   nějakých    40   minut   a   asi   4,5   Eura.   Z obce   Hilders   trasa   krátce   mírně    klesá   a   potom   už   asi   8   kilometrů    pouze mírně   stoupá   a   to    až   k   vjezdu   do   tunelu   v   obci   Milseburg.   Před    vjezdem do   tunelu   je   možnost   občerstveni ,   což   přijde    docela   vhod.   Stezka   od vjezdu   do   tunelu   začne    klesat,   není   to   žádné   brutální   klesáni,   ale   příliš   bruslit    taky    nebudete    muset.    Tunel    je    osvětlený     a    bez    problémů   průjezdný .   Jakmile   vyjedete   z   tunelu,   povede   Vás   stezka   z   mírného kopce   povětšinou   lesem   s   občasný mi   krásnými   výhledy   do   krajiny.   Ve spodní   častí    stezka   už   klesá   jen   neznatelné,   poslední   dva   kilometry   pak zase mírně stoupá . Z   popisu   stezky   asi   čtenář    vytuší,   že   pokud   se   chcete   pouze   projet,   je nejlepší   volit   směr    Hilders   –   Fulda.   Stejně    tak   je   ale   možně    vydat   se   v opačném     směru     z    Fuldy   do   Hildersu   a   zpět.   Potom   dělá   celá   trasa pěkných 54 kilometrů a to už je pořádný  inline-výlet.  
Profil generován s pomocí stránek: http://utrack.crempa.net/
Na začátku i na konci trasy, stejně jako v obcích po trase.  
1 TOP
Autobusem č. 30 z Fuldy ZOB do zastávky Hilders ZOB.  
U trasy přímo se nachází několik možností k občerstvení, namátkou u vjezdu do tunelu v obci Milseburg, nebo v obci Langenbieber.  
Pod zámkem Bieberstein se nachází koupaliště a to na půli cesty mezi obcemi Langenbieber a Schackau.
© Ziju-inlajny.cz 2016
Mapa zde… Mapa zde…